Ngày: Tháng Tám 1, 2023

Liverpool: Hành trình chinh phục ngôi vương Premier League