Ngày: Tháng Bảy 30, 2023

Chelsea: Sự lột xác của "The Blues" tại Premier League